Wednesday, July 28, 2010

Nag EyeBall . . .

. . . Ang Mga Pinoy Dog Bloggers!
The Pinoy Dog Bloggers Meeting! Translated by Quark


Eh, ano pa nga ba ang gagawin kung magkita-kita ang mga dog bloggers? (So what do dog bloggers do when they meet?)


Eh di mag-amuyan at alamin kung ano-ano ang mga buhay-buhay! (What else but sniff and know each other's stories!)

Meron ding luhaan, este, bakitch ka alone? (there are lonely ones too, but why are you alone?)

Ay, hindi ka dog blogger?!! (oh, you're not a dog blogger?) Eh bakit ka nandyan?! (so why are you there?) Naku, hindi ka talaga "in" kung wala kang blog! (you are not "in" if you don't have a blog!)

At ano naman ang drama ng mga dog yayas? Ay! Este, mga "dog mommies"? (And what are the 'drama' of the doggy maids? Oh, I mean, the dog mommies?)

Ayan! (There!) Doggy bag, doggy trinkets, doggy treats, doggy stories, at kung anu-ano pang doggy (and all sorts of doggy stories) na inaabot nang maghapon! (which lasts all afternoon!)

At eto pa: walang katapusang kainan at yakapan, ahahay! (and here's more: they indulge in never-ending eating and hugging!)


Hmp! Nagsusungit lang po kasi hindi ako kasali! (I'm grouchy because I was not included!) At ang anak kong si Sweepy, ayun, nag-i-inarte! (And my pup Sweepy is acting up!) Ayaw kumain ni Sweepy kaya hindi agad maka-alis si Lui! (He refuses to eat so Lui can not leave!)

Pero pumunta pa rin si Lui sa DogMeet at kung gusto ninyo malaman kung ano ang nangyari eh di silipin nyo na lang kay Sweepy! (But Lui went to the DogMeet and if you want to know what happened, just go to Sweepy!)

Friday, July 16, 2010

Sumo!


Sumo, nasa pansitan ka pa rin ba?
Are you still in the noodle house, Sumo?


Anong pansitan? Eh kita mo namang nasa bahay na ako at sinusurvey ko ang kapaligiran pagkatapos ng bagyong Basyang. At aba, malinis na pala, at lahat nasa ayos na. Nagtago kasi ako sa takot, matak mo yon! Haha!
What noodle house? As you can see, I am in my house surveying my surroundings after the storm Basyang. And everything looks clean and orderly. I hid in fear, you know! Haha!

At siyempre, kung nasaan ako, eto naman ang anak kong si Sweepy . . .
And of course, wherever I go, my pup Sweepy follows . . .

Wala naman kaming magawa kung hindi ang sundan ang isa't isa . . .
And there's really not much to do except to follow each other around . . .


. . . at bantayan ang bahay naming Heaven . . .
. . . and guard our house Heaven . . .

So totoo ba ang tsismis na marami kayong napatay ni Sweepy kamakailan?
So, is it true that you and Sweepy killed a lot recently?

Aba, hindi naman marami. Iyung mga aaligi-aligi diyan sa tabi at kusang pumapasok na walang paalam. Tiyak, dedbol yun pag makulit!
Ah, not a lot. Only those who hover and enter without permission will surely be dead meat!

Yikes! Alam ba ni Lui yan? Naku, pag nalaman ni Lui yan, kayo ni Sweepy ang lagot!
Yikes! Does Lui know that? Oh-oh! When Lui finds out, you and Sweepy will be dead meat!

Ikaw kaya ang i-dedbol ko! Alam na ni Lui at ayaw ko nang pag-usapan iyan! Kainis kaya!
Suppose I make you dead meat! Lui already knows and I don't want to talk about it! Hmp!

English translation and interview by Quark

Thursday, July 8, 2010

Hindi Pala Ako Naiwan Sa Pansitan. . .

. . . ako pala naiwan sa sushihan! Aroooo!
Translators: Quark and MrLeachQuark: Sumo's post title is a play on words. Pansitan literally means a noodle shop. When Sumo said in the last post that he was left in the noodle shop (pansitan), he meant he was left in the gutter. Nothing personal. It did not mean that a noodle shop is a gutter. But pinoy speak, my dear readers, can sometimes ironically be, satire-speak. But to continue: sushihan (probably meant sushi shop) which then translate to: Sumo was not left in the noodle shop but instead was left out of the sushi event. In short: the black dog is trying to satire an event. As always.

MrLeach: ey, wat s dat, quark?

Quark: Forget it, moron!


At kung tapos na kayo mag-lecture at mangkulit dito siguro naman puede na akong ituloy ang kuwento ko, hane? Parang ako pa ata ang hindi makapapel sa sarili kong blog!

Quark: And if you guys are done with your lecture and posturing here, maybe I can finally continue with my story? It looks like I can not even star in my own blog!
MrLeach: f u r done wd ur antics mayb i cn continue n wd ma story n star n my own blog!


O sya. Hindi pala pansitan ang na-miss ko sa Malacanan. Aba, pagkaing hapon pala ang inihain doon. Mala-sushi pala. Aba, sa hindi nyo lang naitatanong, talagang type ko ang pagkaing hapon. Yung hilaw na karne talaga ang type naming mga aso! Naku, sigurado kung nandun ako, tiyak ubos ko lahat ng karne dun!

Quark: Anyway, I did not miss the noodles in Malacanan (the Presidential Palace). Hey, they served japanese foods there like sushi. In case you don't know, I love japanese foods. Dogs really love raw meat. And if I was there (at the Presidential inaugural) I would have eaten all the raw meat there!
MrLeach: dy dd nt hav noodles bt jap fuds n mahlahcahnyan! n shumoh n ol dawgs lov raw meats. n f shumoh wuz der he wud ol meatie der! bt f u ask me i hate meats. i 8 dust onli.


At eto ang sinabi ni PNoy na hindi ko makakalimutan:
Quark: And this is what President Noynoy (PNoy) said that I can not forget:
MrLeach: d unfurgtabl sey of pnoy:


Kayo Ang Boss Ko. Yan!
Yan na nga ang sabi ng idol ko!
Ako raw ang bossing nya.
Tayo raw!
Quark: "You Are My Boss" that is what my idol said. I am his boss. And that includes all of us!
MrLeach: u r ma boz - s wat ma idol sed. i m hs boz. ol f uz!


At dahil ako ang isa sa mga bossing ni Pnoy, eto naman ang order ko sa kanya:
Quark: And since I am one of the bosses of PNoy, here is my order for him:
MrLeach: n az hs boz hr s ma order 4 hm:

Ayusin ang batas.
Ipatupad ang batas.
Lalo na ang batas para sa mga hayop!
Pigilan ang malupit na pagkupkop ng hayop na sadyang nakasulat sa batas.
Parusahan ang mga taong sadyang hindi tumutupad sa mga batas RA8485 at RA9482 at ang mga namumuno na sadyang isinasa-isang tabi ang mga batas na sadyang nangangalaga sa mga hayop sa paligid!
PNoy, tulungan mo naman kami!

Quark:
Mind the laws. Implement the laws. Especially the laws on animal welfare! Stop the cruel ownership of animals which are written in the laws. Punish those who do not follow Republic Act 8485 and Republic Act 9482, especially the leaders who ignore these laws that regulate animal care in the community! President Noynoy, please help us!
MrLeach: quark sez it better. ooooh shumoh, u r r hero! go shumoh go!


Huwag mo akong biguin, PNoy, kasi sadyang umaasa ako sampu ng pamilya at kaibigan ko na umaasa sa pamumuno mo na mabibigyang lunas ang pag-aabuso sa mga hayop sa kapaligiran ko!
Quark: Don't let me down, President Noynoy, because I, together with my family and friends, are looking up to your leadership to provide relief to the animal abuses around me!

Quark: Oh, Sumo, you said it for all of us! Bravo!!! Hey, MrLeach, where are you? Is that you crying out in there? Are you alright, Leach? Hey Sumo, MrLeach walked away in tears after your passionate stand for all animals! I better link this to my associates.

Thursday, July 1, 2010

Naiwan Ako Sa Pansitan!

Translators Today:
MrLeach (L) &
QuarkInc. (Q)

Q: I Got Left In The Curb!
L: ey, i gut lef n d gutter!


At eto ang itsura ng napag-iwanan:
Q: And this is the face of the abandoned.
L: de luk of neglek! oy!


Tama ba naman iwanan ako eh handang-handa pa naman ako sa pagsumpa ng idol kong si PNoy? Tama ba naman na palampasin ko ang makasaysayang araw na ito sa buong buhay ko!
Q: Is it right to leave me when I was all doled up for the inaugural ceremony of my idol PNoy? (President Noynoy) How can I pass up this important event in my whole life!
L: ey hu lef me sthrandhed n bypazs pnoyz i-now-go-rall?


Hindi mo maipinta ang mukha ko sa inis!
Q: You can hardly see my face in anger!
L: yikey! shumohz piz s pizz! watchit!

Malakas ang kutob ko ang tumatawa-tawa dyan sa tabi ang may kagagawan ng lahat na ito!
Q: Oh, I knew the one responsible for this oversight is the one laughing behind me!
L: ohjosh! de culpreet s beehind shumoh! watchit!


At hindi ako kayang taguan ninoman kasi marunong ako tumingin sa dilim!
Q: And no one can hide from me because I can see in the dark!
L: nohbody, nobhody butt u! oy!


Kaya please lang Lui, tigilan mo na ako! Kitang kita ka ng mga night-eye ko! At kayong mga nagsasalin ng kuwento ko, pag kinulit ninyo ako, lalamunin ko kaya ng buhay!
Q: So please stop it, Lui! I can see you with my night vision! And to my translators, if you pester me, I will eat you alive! (Oh no, Sumo! Spare this ducky!)
L: ey, i saw u luwee! esthop it naah. en 2 ma translaytor, watchit or il 8 u alive! yikes, wat sungit doggey!