Thursday, July 1, 2010

Naiwan Ako Sa Pansitan!

Translators Today:
MrLeach (L) &
QuarkInc. (Q)

Q: I Got Left In The Curb!
L: ey, i gut lef n d gutter!


At eto ang itsura ng napag-iwanan:
Q: And this is the face of the abandoned.
L: de luk of neglek! oy!


Tama ba naman iwanan ako eh handang-handa pa naman ako sa pagsumpa ng idol kong si PNoy? Tama ba naman na palampasin ko ang makasaysayang araw na ito sa buong buhay ko!
Q: Is it right to leave me when I was all doled up for the inaugural ceremony of my idol PNoy? (President Noynoy) How can I pass up this important event in my whole life!
L: ey hu lef me sthrandhed n bypazs pnoyz i-now-go-rall?


Hindi mo maipinta ang mukha ko sa inis!
Q: You can hardly see my face in anger!
L: yikey! shumohz piz s pizz! watchit!

Malakas ang kutob ko ang tumatawa-tawa dyan sa tabi ang may kagagawan ng lahat na ito!
Q: Oh, I knew the one responsible for this oversight is the one laughing behind me!
L: ohjosh! de culpreet s beehind shumoh! watchit!


At hindi ako kayang taguan ninoman kasi marunong ako tumingin sa dilim!
Q: And no one can hide from me because I can see in the dark!
L: nohbody, nobhody butt u! oy!


Kaya please lang Lui, tigilan mo na ako! Kitang kita ka ng mga night-eye ko! At kayong mga nagsasalin ng kuwento ko, pag kinulit ninyo ako, lalamunin ko kaya ng buhay!
Q: So please stop it, Lui! I can see you with my night vision! And to my translators, if you pester me, I will eat you alive! (Oh no, Sumo! Spare this ducky!)
L: ey, i saw u luwee! esthop it naah. en 2 ma translaytor, watchit or il 8 u alive! yikes, wat sungit doggey!