Wednesday, July 28, 2010

Nag EyeBall . . .

. . . Ang Mga Pinoy Dog Bloggers!
The Pinoy Dog Bloggers Meeting! Translated by Quark


Eh, ano pa nga ba ang gagawin kung magkita-kita ang mga dog bloggers? (So what do dog bloggers do when they meet?)


Eh di mag-amuyan at alamin kung ano-ano ang mga buhay-buhay! (What else but sniff and know each other's stories!)

Meron ding luhaan, este, bakitch ka alone? (there are lonely ones too, but why are you alone?)

Ay, hindi ka dog blogger?!! (oh, you're not a dog blogger?) Eh bakit ka nandyan?! (so why are you there?) Naku, hindi ka talaga "in" kung wala kang blog! (you are not "in" if you don't have a blog!)

At ano naman ang drama ng mga dog yayas? Ay! Este, mga "dog mommies"? (And what are the 'drama' of the doggy maids? Oh, I mean, the dog mommies?)

Ayan! (There!) Doggy bag, doggy trinkets, doggy treats, doggy stories, at kung anu-ano pang doggy (and all sorts of doggy stories) na inaabot nang maghapon! (which lasts all afternoon!)

At eto pa: walang katapusang kainan at yakapan, ahahay! (and here's more: they indulge in never-ending eating and hugging!)


Hmp! Nagsusungit lang po kasi hindi ako kasali! (I'm grouchy because I was not included!) At ang anak kong si Sweepy, ayun, nag-i-inarte! (And my pup Sweepy is acting up!) Ayaw kumain ni Sweepy kaya hindi agad maka-alis si Lui! (He refuses to eat so Lui can not leave!)

Pero pumunta pa rin si Lui sa DogMeet at kung gusto ninyo malaman kung ano ang nangyari eh di silipin nyo na lang kay Sweepy! (But Lui went to the DogMeet and if you want to know what happened, just go to Sweepy!)