Thursday, April 12, 2012

Si Petrocelli


Nakatira at nagtatago sa bubong.
Lives and hides on the roof.


Pero kitang kita naman!
But you can easily spot him!


Aba, amoy pa lang alam na ng anak kong si Sweepy na naroon siya!
My pup Sweepy can easily sniff his scent from below!


Hoy wag kang bababa diyan ha kung ayaw mong kalbuhin ka ni Sweepy!
Hey, don't you ever get down from the roof if you do not want Sweepy to skin you alive!


Yan! Matulog ka lang diyan at huwag kang bababa at pakakainin ka ni Luchie!
There. Just stay and sleep there and don't ever go down and Luchie will feed you!