Thursday, April 5, 2012

Ay Abril Na, Kabayan! (Oh, It Is April Already!)


At tahimik ang kamunduhan . . .
(And the world is in solitude . . .)


Pati ang kalangitan, aba nakikisama sa lihim ng kalupaan . . .
(And even the heavens are one with the secrets of the earth!)


Pati ang kontrabida mistulang nagpipinitensya . . .
Even the villain seem penitent . . .

Pero wag ka, naghihintay lang ng pagkain ang damuhong si Petrocelli na iyan!
But don't be fooled, because that cat Petrocelli is just waiting for food!


Siyempre ang bida ayan mistulang nasindak, nalulungkot, o na-aaburido sa paligid!
(And of course the hero looks shocked, lonely or simply frustrated with his surroundings.)

Hoy Sweepy, ang anak kong kasing gwapo ng ama niya (ahem!) . . . lubayan mo na sina Lui at talagang ganyan kapag cute ka, lagi kang pinag-kakaguluhan!
(Hey Sweepy, my good-looking pup who resembles his good-looking father ;-) . . . oh, bear with Lui because this is the real dilemma when you are cute, people always flock to you!)

Ay tinamaan ng kidlat!
Oh hit by lightning!

Naku, bakit ka ganya, Sweepy! Lalayas ka ba?
(Why do you look like that, Sweepy? Are you leaving home?)

Sweepy: Popsy no! I am playing the role of the crying woman in the street theater this holy week. I have no lines but I only need to whimper. Do I look the part, Popsy?

Ay ewan! Sinasabi ko naman sa iyo na huwag kang sasali sa mga kabaliwan ng mga taong iyan! Hmp, bahala ka sa buhay mo!
Oh, forget it! I always advised you against joining the foolishness of the people there! Oh get a life!