Saturday, March 31, 2012

View from The Top


Yan. (There)
Iyan ang view ko araw-araw. (That is what I see every day)
Si Luchie binabantayan ang anak kong si Sweepy.
(I see Luchie keeping watch over my pup Sweepy)

At minsan . . . (And sometimes . . .)

Bueno, mahigit sa minsan . . .
(Okay, make that, more than 'sometimes' . . .)

. . . eto ang nakikita ko: (. . . this is what I see)


Si Lui kinukulit ang anak ko!
(I see Lui pestering my pup)

Kaya't ang kata-cute na cute na anak ko:
(That is why my cute pup . .):

. . . na mistulang walang kamuang-muang . . .
(. . . who looks innocent . . .)

. . . ay nagiging marahas at kunsumido!
. . . becomes wild and frustrated!


Hoy tantanan mo na ang anak ko, Lui!
(Oh leave my pup alone Lui!)

i translate myself from heaven . . .