Thursday, January 19, 2012

Solo Mode

translated by Quark


Hoy Sweepy! Gising!
Hey Sweepy wake up!


Nakup, tingnan ninyo, bayan! Kahit magkalaglag-laglag ang ipin ko sa kakatahol walang mangyayari sa kumag na iyan!
Oh, look at him, people! Even if my fangs fell from barking at him, nothing will happen!


Hay naku! Hindi gigising ang tamad na iyan!
Oh, nothing can make that lazy bum get up!


Hmp! Wala tuloy akong maka-usap!
Hmp, I have nobody to talk to!

Sweepy: But what's up, Popsy? What do you want?


Aba wala naman.
Oh but there's nothing really.

Lekat! Kapag tumatanda ka pala, nagiging palahanap ka ng kasama. Eh ayaw ko naman laruin yang kumag na iyan kasi medyo mabigat at baka daganan pa ang tiyan ko!
Darn! As you grow old you kept looking for a companion. And i do not want to play with my pup because he is kindda heavy and might crush my stomach!

Ah basta, Sweepy. Diyan ka lang sa tabi ko at samahan mo lang ako. . .
Oh just stay beside me, Sweepy, and keep me company . . .