Thursday, January 26, 2012

Mag-ingat Sa Mundo!

Watch That World!
Translated by Quark


Teka, tama ba ang nakikita ko?
Wait, am I seeing the right thing?


Tama ba ang nakikita kong lumilipad na paa?
Did I actually saw a flying paw?


Marahil guni-guni lamang . . .
Maybe I just imagined it . . .