Wednesday, January 25, 2012

Fasting Lang Po (I Am Fasting Only)

Translated by Quark


Naku wag kayong mabahala. Ako ay nag-fa-fasting lang po.
Oh don't be alarmed. I am only fasting.


Kapag nag-fasting ka natural ayaw mo kumain di ba?
If you are fasting, naturally, you do not want to eat, right?


Aba ewan ko naman kung bakit nagkakanda-iyak itong si Lui sa pighati! Kapag kumakain ako ng sobra nababahala. Fast eating daw ako! Pero kapag fasting naman, mistulang nagpapa-alam na ang mga tao sa akin! Hoy, tigilan nyo ako ng drama ninyo!
Oh I don't know why Lui is crying in despair! If I eat a lot she tells me I am "fast eating" and yet now that I am 'fasting' the people around me are already saying goodbye to me! Hey enough of all your drama, people!


Malayo pa ang lakbay nitong bida ninyo no! . . . Pero teka, bakit parang malayo na ata ang lahat sa akin? Parang malabo na rin ang mundo. At saka ang bilis ata ng takbo ng oras. Anong araw na ba?
There is still a long way for this hero. . . But wait, why does it seem that things are too far for me now? And why is it that the world seem blurry now. And how the times flies too fast. What day is it anyway?


Sabi ni Lui, ganyan daw talaga kapag tumatanda ka. Ang katawan mo ay humihina na rin. Kaya dapat huwag daw ako padalos-dalos. Dapat relax lang daw. Gusto ko daw ba ng lugaw?
Lui said that this is how it is to be old. My body gets weak so I should not be too frisky. I should take things easy and relax. Now she asks me if I want porridge?

Aba, tinamaan ng magaling! Hoy, kung pakakainin mo ako ng lugaw siguradong tatanda ako ng sobrang sobra, Lui! Hoy, konting respeto naman! Matanda ako pero hoy hindi pa ako uugud-ugod!
Oh hit you right! If you will feed me porridge from now on I will surely get old fast, Lui! Give me some respect! I am old but I am not helpless.

Pero, anong araw na ba?
But, what day is it now?