Saturday, December 31, 2011

2012 na!

Its 2012 already!
Translated by Quark


Happy 2012, people!

Aba, apat na oras na lang at bago na ulit ang taon. Naku, ewan ko kung ano ang pinagkakaguluhan ng mga tao eh numero lang naman yan. Lilipas din lahat ng mga yan. . .
Hey, in four hours we will have a new year. Oh I don't know what the fuss is about when it is just a number anyway. And it will soon pass . . .


At kapag sumasapit ang bagong taon na-stress-out ako sa tindi ng paputok. Harinawa, lumipas na rin ito!
And when the new year comes in I get stressed out because of the firecrackers. Oh I wish it will pass soon!

KA-BLAM!!!


Araykupo! Tinamaan ng kung anong kadiliman! Lekat eh nagbabawas pa naman ako!
Ouch! Hit by some dark thing! And I am in the middle of relieving myself!

O sya, goodbye Kabayan! At mag-ingat sa GoodbyePhilippines, Pacquiao at kung anu-ano pang kabaliwan ninyo!
Ok, got to go, people! And take care of GoodbyePhilippines, Pacquiao (names of loud illegal firecrackers) and whatever insane stuff you love!