Friday, November 11, 2011

Hahanap-Hanapin!

Looking for Something


Hala, hanap dito . . .
Go ahead, search here . . .


Hanap doon!
Search there!


Ay hindi si Sweepy no! Halika nga dito, Sweepy, at samahan mo ako!
Oh, I'm not looking for Sweepy! Oh, come with me, Sweepy!

Samahan mo akong maghanap!
Join me in my search!


Ahahay, nakita rin!
Ahhh, found it!


Nakup! Sino kaya nagbili ng taho sa atin?
I wonder who bought this soya drink for us?