Wednesday, October 19, 2011

Tapos Na Ba Ang Bagyo, Sumo?

Is the Storm over, Sumo?


Nakup! Mukhang tinamaan ka ng bagyo ng bonggang bongga, Sumo!
Ooopsy! Looks like you got hit by the storm, Sumo!Naku hindi. Tinamaan ako ng matinding init, Wormsy. Sobrang init na tipong aatakihin ka sa puso. Marahil dito tinamaan ang anak kong si Bogart noong isang taon.
Not really. I got hit by extreme heat, Wormsy. The heat is too much that you feel like you will have a heart attack. Maybe this was what hit my pup Bogart last year.


Nakup! Mukhang tinamaan din ng init si Sweepy sa tabi mo! Humihinga pa ba?
Oh-oh! Looks like Sweepy got hit by the heat beside you! Is he still breathing?Aba oo naman! Ako nga ang nagsabi sa kanya na matulog dito sa malamig na parte ng bahay kasi masyadong mainit sa bahay namin. Kung ako lang ang masusunod doon kami sa lupa matutulog. Tiyak mas malamig doon. Eh baka magalit na naman si Lui kapag makita niya na may lupa ang balahibo namin! Saka sabi ni Lui doon daw sa lupaan nakukuha ang mga kuto. Aba mahirap na.
Of course he is! I was the one who asked him to sleep here in the cooler part of the house because it is too hot inside our houses. If I can have my way I would rather sleep on the garden soil. I am sure it is cooler there but Lui will get angry if she find traces of soil in our fur. Lui said you can get fleas from there so I will not take any chances.


Ay naku kung gayon matutulog na rin ako sa tabi ninyo. . . .
Oh in that case I better sleep beside you too . . .


Translated by MrWormsy.