Saturday, July 23, 2011

Wala Lang . . .


Eto ang idol nyo.
Here is your idol.


Nagkukuyakuyakoy!
Rocking the time away!


Naghahanap ng something. Eh wala naman kahit anything.
Looking for something. But there's none, not even anything.

Pasasaan ba at darating din ang mga whatever na iyan. . .
It does not take long and soon they will come . . .


At parang kuliglig sa gabi na mistulang non-stop ang kakulitan, aba bubulagain ka rin ng mga bagay na hinihintay mo . . .
And like the crickets at night with their non-stop noise . . . the things that you are waiting for will spring a surprise . . .


At tulad ni Quark na mistulang nag-lamierda nang tuloy sa kung saan mapadpad ang tadhana niya . . . aba, doon din ang tungo ko . . .
And like Quark who seem to have extended his vacation to where his fate leads him . . . mine will also lead me there . . .