Saturday, July 30, 2011

Ang Drama Sa Tanghali

An Afternoon Drama
translated by Quark


Eto ang drama ko lately . . .
This is my drama lately . . .

Kung ano man ang pinag-aabalahan ni Luchie sa magdamag, ang kausapin ako ng maayos at lagyan ng kung anu-anong borloloy! At wag mong tanungin si Lui kasi inaaway ako ng husto ng bruhang iyan!
This is what Luchie is concerned all day trying to talk me into wearing some ornaments. And don't ask about Lui who keeps quarreling with me!


At eto ang drama ng taon:
And this is the drama of the year:

Nakup hindi iyan pa-uso ha! Iyan ang napagkasunduan namin ni Luchie ilagay sa 'hot spot' ko. Imbes na magsuot ako ng kung anu-anong sombrero na mukha akong tanga aba hala takpan na lang ng scarf ang kamay kong may sugat para hindi ko nadidiladilaan!
No that is not a new fad! This is my compromised solution with Luchie to cure my hot spot. Instead of wearing a stupid hat to avoid licking my wound, we decided to cover my hot spot with a scarf!


Sus, saksakan kasi ng kati! Ang sarap linisin pero naku, nagagalit si Lui! Pinagsisigawan ako maghapon! Kada kilos ko sinisigawan ako! Kaya't si Luchie ang nagtiyaga kausapin ako.
Oh, it is so itchy! I love to lick and clean it but Lui gets angry! Lui kept shouting at me all day! Every attempt I make to lick my hot spot makes Lui shout at me! Which is why Luchie tries to patiently assure me.

Pasasaan ba at gagaling din yan. Masyadong aburido kasi itong si Lui at natatakot makakita ng sugat baka daw maputol ang paa ko, sus, santabarbaridad!
But it will get healed somewhat. Lui is just too worried and scared of wounds and that I might lose my feet, santabarbaridad!


Kaya't kung makati aba ibaling mo sa iba ang tingin mo. Sus, gagaling din yan. Ang kati lang kaya at ang kulit ni Lui . . .
So when it gets itchy you turn your attention somewhere. Oh it will get healed. But its too itchy and Lui is so grumpy . . .


Ahahay makatulog na lang at lilipas din yan . . .
Ahhhhh, I better take a nap and it will soon pass . . .