Tuesday, July 12, 2011

Usaping Tao


Paborito kong magmatyag sa mga tao lalo na kapag nag-uusap sila.
I love to watch the people especially when they talk.


Maraming haka-haka. Maraming 'akala', maraming pinag-aabalahan na hindi naman importante.
They give out so many suggestions, a lot of 'maybes' and concern themselves with less important issues.


Hoy, wag kang maingay, Sweepy! At wag ka masyadong nakikialam sa mga bagay na hindi mo na-iintindihan!
Ssh, Sweepy! Don't meddle in things you do not understand!


Nakup, eto na si Luchie! Ako naman ang aabalahin niya sa wakas!
Here comes Luchie! She has decided to turn her attention to me at last!


At siyempre, may ilan diyan sa tabi-tabi na sadyang hindi makapaghintay ng oras niya!
And of course there are those who can not seem to wait for their turn!


. . . mistulang nakulam at nawawala sa sarili!
. . . who looks like somebody has put a spell on him or lost his mind!

Haaay! Pasasaan ba naman at darating din ang oras mo, Sweepy!
Ahhh! Your turn will come sooner than you think, Sweepy!


Ay, mag-level up ka na, Sweepy! Huwag kang mag-isip tuta parati!
Oh, you better level up, Sweepy and stop acting like a puppy always!

Pahabol: Wala po si Quark nagbakasyon sa China kaya't ako na rin po nagsalin ng sarili kong kuwento.
PS: Quark went to China on vacation so I translated my own story.