Saturday, June 25, 2011

Minsan . . .

Sometimes . . .
translated by Quark


. . . waring may hinahanap ka na hindi mo alam kung ano.
. . . it feels like you are looking for something but you do not know what it is.


Minsan ang mga bagay na sadyang nakasanayan mo na ay parang hindi mo na mawari. Waring hindi ka na sanay at waring hindi mo na bagay . . .
Sometimes the things that were familiar to you does not feel like that any more. Like they are not your own anymore . . .


Minsan ang mga bagay at mga nararamdaman mo na hindi mo na mawari ay dala lang ng panahon o paglipas ng panahon . . .
Sometimes the things and the feelings that you can not understand are brought by the passing of time . . .

. . . o siguro sa katandaan din. At ito ay nagdadala ng mga pag-aagam agam ng mga bagay na waring hindi mo na maintindihan . . .
. . . or maybe of old age too. And this brings uncertainties of the things that you do not understand . . .


Hindi matalinghaga ang mga pakiramdam kong ito, Pedro.
These musings are not that complicated, Pedro.

Sadyang iba na ang panahon at naiiba na rin ang pakiramdam ko.
It is just that the times are different and so are my feelings.

Waring naghahanap ako ng mga bagay bagay pero ang tutoo . . .
Like I am searching for something when the truth is . . .

. . . ang hinahanap ko . . . ang sarili ko . . .
. . . i am searching . . . for myself . . .

Wala akong tanong, Lui. Kaya wala kang dapat sagutin.
I have no questions, Lui, so you do not have to respond.