Monday, June 20, 2011

Ang Hari Sa Heaven

The King in Heaven
translated by QuarkAko ang Hari dito sa bahay naming Heaven!
I am the King in our house named Heaven!


At siyempre, kapag may umasta na di mo mawari, aba sugod agad!
And of course, if there is a trespasser I attack right away!Wala si Lui dito! Arf!
Lui is not here! Arf!Ya, alam ko no, Sweepy! Huwag ka maingay!
Yeah I know, Sweepy, shut up!


Ayaw kong bibili si Lui ng puto . . . kasi hindi naman niya tayo bibigyan niyan!
I do not want Lui to buy puto (rice cake) . . . because she will not give us any of it anyway!

Hay naku napagod tuloy ako!
Oh that got me tired!Mahirap talagang magtrabaho ng todo.
It is really hard to work this much.


Teka, makapahinga muna . . . diyan ka muna, Sweepy, at bantayan mo ang mundo, mahirap na!
Wait, I better take a rest . . . you stay there, Sweepy, and watch the world, it can be toxic!At para sa mga tatay ng mundo . . .
And for all the fathers in the world . . .

. . . wag masyadong mag-aasta na hari lagi. Paminsan-minsan lang. Mahalin mo ang sarili mo kapantay ng pagmamahal mo sa pamilya mo. At kung may sobra aba eh di itodo mo lahat sa mundo. Eh sino pa ba ang magbabantay sa mundo kung hindi ako kasi Hari ako no!
. . . do not act like a king all the time. Maybe do it occasionally. Love yourself as much as you love your family. And if there is more love left you give it back to the world. Who else will watch the world except me because I am the King!O sya, sana nag-hapipadersdey kayo mga ka-berks! Nasaan na ba yung anak ko at magpapahilot ako ng kalamnan?
So I hope you had a happy fathers day, dudes! Now where is my pup? I need to have my limbs massaged . . .