Saturday, May 14, 2011

Mag Re-Retire Ka Ba?

Are You Going To Retire? English by Quark


Aba, hindi no!
Of course not!


Aba, medyo magpapahinga lang ako at medyo magmumuni-muni ng kaunti. Kagaya ni Luchie na mag-re-retire na ngayong linggo. . .
I will just rest and maybe mull a bit just like Luchie who will retire this week.

Akala ng iba kapag nagretiro ka wala ka nang gagawin kundi matulog at tumanga . . .
Some think that when you retire you will not do anything but sleep and be idle . . .


Aba, hindi! Maraming puedeng gawin kapag medyo dumadating ka na sa edad na medyo alalay lang ang kilos mo. Sabi ni Lui huwag daw ako masyadong nagtatatakbo ng matulin baka madapa ako. Pero, wag ka. Kapag hindi nakatingin si Lui at kapag may naispatan akong hindi kanais-nais, nakup, yari sa akin iyan, madapa man!
Of course not! There are so many things to do even when you reach the age where you watch your step and actions. Lui said I should not run too fast in case I trip. But when Lui is not looking, and I spot something undesirable, I am sure to run after it at the risk of tripping!


Aba, ewan ko sa inyo no. Oo, nagkaka-edad na ako pero hoy, matulis pa rin ang pandinig at pang-amoy ko. At mas matulin pa rin akong tumakbo sa anak kong si Sweepy. At higit sa lahat, hindi pa ako mag-reretiro sa takbo ng buhay . . .
Oh, I don't know about you but even as I advance in age, I still run faster than my pup Sweepy and my sense of hearing and smell are still sharp. And more importantly, I am not retiring from the flow of life . . .


Oy Luchie, saan ba tayo magbabakasyon at mag-kukuyakoy?
Hey Luchie, where are we going on vacation and pass the time?