Saturday, April 2, 2011

Tulog

Sleep
english by Quark


Masarap talagang matulog!
It really feels so good to sleep!

Pero minsan parang hindi ka mapakali . . .
But sometimes you feel restless . . .Kaya hala! Ayusin mo nang maigi ang higaan!
That's why you arrange your beddings well!


Ikot-ikutin mo kung saan mo mawari hanggang madama mo ang tamang ayos lalo na ng mga unan mo!
You turn it around and around until you get the right arrangements especially of your pillows!At pag sakto na . . .
And if its right . . .

Aba, mag-dive ka ng todo todo!
Well, you dive fully into it!


Ayos, di ba? (pakindat pa!)
Right? (wink!)

At iyan ang matatawag ko na saktong tulugan!
That is what I call the right sleeping placement!

Aba, kapag medyo nagkaka-edad ka na dapat sakto lagi ang tulugan mo no!
Well, if you are getting old you always have to get the right sleeping place!