Tuesday, April 19, 2011

Ang Init!

It is too Hot!
English by Quark

ho...hot! Adlibs by MrLeachNaku, ewan ko kung anong ibig nilang sabihin na summer na, eh lagi namang summer sa Pinas di ba, Batman?
Oh, I do not know what they mean when they say that it is already summer when it is always summer in the Philippines. Right, Batman?
yer ryt, popsy! ph olwez hot!


At siyempre pag mainit masarap magpa-araw.
And of course when it is hot, it feels good to sunbathe.
watchit, popsy, lui sed ul gt dark!


Naku, wag mong intindihin si Lui, MrLeach. Mahilig mang-asar iyan. Eh paano naman ako mangingitim sa araw eh sadyang maitim na talaga ako! Basta humanap ka ng maayos na puwesto at magpa-araw ng lubos!
Oh, don't mind Lui, MrLeach, because she loves to tease me. How can I get dark under the sun when I am naturally black! Just look for the right spot and sunbathe fully!
ur ryty, popsy!

Ay, naku, Batman! Kapag mainit, pati ulo ng tao mainit! Aba eh semana santa pa naman at dapat magnilay-nilay ang mga tao.
Oh, Batman! When it is hot, people get hot too! And it is holy week and people needs to contemplate.
o gee, popsy.


Ganito ang maayos ng pagninilay-nilay. Lumakad ka ng mahaba at mag-isip ng kung anu-ano.
This is how you contemplate properly. You walk long and think deeply of things.
dz s d way of madnez!


Aba, buti na lang aso ako at wala akong dapat pagnilayan. Wala akong kasalanan na dapat pag-isipan. At hindi kami kasali sa puasa. Yan ang importante!
Oh, I am glad I'm a dog and I do not need to contemplate anything. I do not have sins that I need to think about. And more importantly, I do not have to fast!
me 2!

At eto ang pagkakatandaan mo, MrLeach: Bawal ka tuwing mahal na araw. Bawal ang makulit. At bawal ka rin sa tag-araw kung ayaw mong matuyot! Hala, umiskapo ka muna!
And this you must remember, MrLeach: You are not allowed during the holy week. Pesky beings are not allowed. And you are not allowed to roam during summer, not unless you want to get dried up. So go and escape somewhere!
o gee popsy wat a bummer! babu.


Hmp, kapag minalas ka, mainit na may susungit pa sa araw mo!
Hmp, if you get unlucky, it gets hot and someone will pester you!
im outta hir popsy. babu.