Saturday, March 12, 2011

Passing Scenes . . .


Yan ang mga eksena sa daan.
That's the scene on the streets.

Kapag umeksena ang mga iyan, tandaan mo pagkahaba-haba ng trapik! Nagmimistulang malaking parking lot ang buong kalye. Waring wala silang pakundangang umeksena ng bonggang bongga habang ang bayan pagod at gutom nakabilad sa init ng araw ang mga sasakyan at hinihintay silang matapos at gusto nang umuwi.
When they create a scene they create traffic, making the main road look like a huge parking lot! They don't seem to care that the people are tired and hungry in their stalled cars under the hot afternoon waiting for them to finish so the people can go home.

At dahil kilala ang bayan namin sa tanim na Sampaguita, aba huwag ka, lahat sila mistulang nag-production number na giant sampaguita or whatever.
And because our town is noted for the Sampaguita flower, most of them made a production of looking like a giant Sampaguita or whatever.At aba! Ano naman ito?
And look, what is this?


Aba, mga tsikiting naman!
Hey, it's the kids turn!

Naku, mga hari at reyna na kung anu-ano!
Oh-oh, the kings and queens of whatever!

Diyan nauubos ang mga naipon ng mga magulang nilang nagtatrabaho sa ibang bansa!
That's where the savings of their parents who work abroad goes!

Noong araw, noong nag-MBA si Luchie sa mababang paaralan ng Ateneo ;-) inimbitahan siya ng mga ka-klase niya para daw sa activity nilang humanap ng Miss MBA. Nakup! Na-imbiyerna si Luchie!
Long ago, when Luchie took her MBA in Ateneo, she was invited by her classmates for an activity to look for a Miss MBA. Luchie got pissed off.

Naku, anong Ms MBA daw? Baka daw . . .
What Ms MBA? she asked. Maybe it is . . .

Miss Deed
Miss Take
Miss Representation
Miss Calculate
Miss Placed

. . . at eto naman . . .
. . . and this one . . .


. . . is Miss Wa! wahaha!

Puede ring Miss Wa Class. Arooooo! Miss Alimuho kaya?
He can also be Miss Wa Class (not classy), woof! Maybe Miss Alimuho (messy)?


Hay, buhay ng tao! Parang isip patay!
Ah, the life of the people! Like dead minds!