Tuesday, March 8, 2011

Nakalimot Ba Ako?

Did I Forget?
English by Quark


Aba, mukhang nalimutan mo ata, Sumo!
Hey, I think you forgot, Sumo!

Naku, hindi pa ako makakalimutin hoy!
Hey, I am not yet forgetful!

Alam ko na birthday mo, Lui!
I know it is your birthday, Lui!

Ah ganun. Sige kelan naman yun?
Oh yeah. So when was it?

Nakup! Kelan nga ba iyun?
Oh-oh. I wonder when it was?

O kita mo na! Nakalimutan mo na! Kasi, matagal na iyun natapos!
See, I told you, you forgot! Because it happened a long time already!Naku, Lui, eto ang tatandaan mo. Kahit malimutan ko ang mga bagay na iyan, hinding hindi naman kita malilimutan! At iyan ang mas mahalaga!
Listen to this, Lui! Even if I forget things like that, I will never ever forget you! And that is the most important thing!

Ah sus! Chika lang yan, Sumo! Sigurado ako na kapag may umampon sa iyo na iba, malilimutan mo rin ako!
Oh you're just saying that, Sumo! I am sure that if somebody adopted you, you will forget me!

Naku, wag na wag mong gagawin iyan, Lui! Walang puedeng umampon sa akin kung hindi ikaw! Eh di pa 'for life' ang samahan natin? At kapag mawala ka, parang nagunaw na rin ang mundo ko!
Oh please don't ever do that, Lui! Nobody can adopt me except you. Remember that we are destined to be together? And if you are gone, my world will crash!


Naku, pang Oscar talaga ang drama mo, Sumo! Kaya siyempre lagi kitang mahal . . . .kahit na malilimutin ka!
Ah, your drama is fit for the Oscars, Sumo! Which is why I love you . . . even if you are forgetful!

So, kailan nga ba ang birthday mo, Lui? At ilang taon ka na ba talaga?
So when was your birthday, Lui? And how old are you?

Hello? Lui? . . . Naririnig mo ba ako, Lui?
Hello, Lui? . . . Do you hear me, Lui?Babala: Huwag tanungin ang edad ng babae at nagiging makakalimutin siya!
Warning: Do not ask for the age of a woman because she becomes forgetful!