Sunday, February 20, 2011

Bantatay Ka Ba, Sumo?

Are You 'Bantatay', Sumo?
Translated by Quark&Co


Aba oo at hindi. (Yes and no)

Bantay ako at tatay rin ako pero hello! hindi ako sinasaniban ng kung sino sino at pinagagawa ng kung anu-ano na mistulang telenobela!
(Yes I am bantay and I am tatay too but I am not possessed by anything and asked to do anything fit for a telenovela!)

Aba mahirap magbantay hoy!
(Hey it is hard to guard!)

Maghapon kang naka-alert!
(You are on an alert mode all day!)

Pero may trick dyan. Puede ka umidlip habang nakaupo at medyo bukas ng kaunti ang mga mata mo at labi mo waring gising ka at nagbabantay kang talaga. Parang ganito:
(But there is a trick. You can nap while sitting and with your eyes and mouth half opened as if you are really awake and on guard. Just like this:)

Pero wag ka. Kabisado ni Lui yan!
(But watch it because Lui knows that trick!)

Kapag lumapit si Lui at mang-asar na naman "uy mukhang tulog ang bantay!" aba medyo idilat mo ang mata mo at ngumiti ka parang gising:
(And when Lui tries to tease again "hey our guard is sleeping!" you open your eyes and smile as if you are awake:)


At kapag sinubukan ka ni Lui ng "give me five!" aba eh di ihampas mo ang buong kamay mo!
(And when Lui tries to check you with "give me five!" you slam your paws up!)


At lahat ng iyan na-master ko ng tulog!
(And I mastered all that while sleeping!)

. . . kasi kapag wala ng mga istorbo, tuloy na rin ulit ang tulog ko . . . ng pa-upo na mistulang nagbabantay!
(. . . because when there are no disturbance, I continue my nap . . . sitting down looking alert!)

Nakup marami ang taong ganyan. Lalo na sa opisina. Akala mo nagtatrabaho ayun pala natutulog na nakaupo sa harap ng lamesa niya!
(Oh there are people like that especially in the office. They appear to be working but they are actually taking a nap while sitting down in front of their work desk!)

Eh saan ko pa ba matututunan iyan kung hindi sa tao!
(Where do you think I learned all that but from watching people!)