Monday, January 3, 2011

Sa Gitna Ng Putukan . . .

In the Midst of Fireworks
translated by Quark


Hoy, TIGIL!
Hey, STOP!

Ano yang nasa kamay mo?
What do you have in your hand?


Nakup! Kung anu-ano na naman ang pinag-pipipitas mo sa mga puno ng kapitbahay, Luchie! Aba, nagpaalam ka ba?
Gosh! Now what did you pick up from the neighbor's tree this time, Luchie? And did you ask permission from them?

Iyan si Luchie sa bisperas ng bagong taon. Nagpupulot at nagbibibili ng kung anu-anong prutas para mabuo ang isang dosenang prutas para sa bagong taon . . .
There goes Luchie on New Year's eve. She buys and pick different varieties of fruits to complete her dozen varieties for the new year . . .

Isang dosenang prutas para masiguro ang isang masaganang 2011. Mga kasabihan ng kung iisipin mong mabuti eh wala kang mapapala kung hindi gumastos at busugin ang sarili mo ng walang pakundangan! Ahahay!
A dozen fruits to guarantee a bountiful 2011. These are part of traditions that if you think wisely will never get you anywhere except to spend and fatten yourself silly! My-oh my!

Naku, my-oh my ka pa dyan, Quark! Eto ang pakakatandaan mo ha: hindi totoo na walang mawawala kung susundin mo ang mga kabaliwan na ito. Hoy, wala ka nga mawawala, pero wala ka rin naman ma-me-meron. Magmumukha ka lang miron! Tinamaan ka ng magaling!
Now listen to this: it is not true when they say that there is no harm in doing this silly tradition. Hey, there may be no harm indeed but there is also nothing to gain from it. You will just look silly. Hit you good!


Bahala ka sa buhay mo kung ayaw mong makinig!
It's up to you if you don't want to heed my advice!

Sa isang iglap . . .
After a while . . .


Hoy anong ginagawa mo naman diyan sa bakod, Luchie?!!
Now what are you doing on top of the fence, Luchie?!!


Aruy, akyan bakod ang bruha! Hoy BUMABA KA NGA DIYAN at hindi kita masasalo kapag mahulog ka, tinamaan ng mataba mong tumbong!
Oh no, the madwoman climbed on top of the fence! Hey GET DOWN FROM THERE because I can not catch your fall, hit your fat bum!

Ay salamat! Nabuo na rin ang isang dosenang prutas!
At last, she completed her dozen fruits!Sabagay sa dinami mong kinain tama lang ang mga iyan para pampurga! Aruy!
Anyway, with all the foods you ate, those fruits will come in handy for purging! Ouchy!