Monday, January 3, 2011

I Survived New Year's Eve!


Opo, survivor ako. Huhu.
Yes, I'm a survivor. Huhu.


Eto buo pa ang mga daliri ko. Walang kulang. Pati buntot ko no! Eh bakit naman magkukulang yan eh hindi naman ako nagpaputok!
And here's my paw. Everything intact. Including my tail! But of course it should be because I did not blast anything!

Ang nagpupu-putok ay ang butsi ko! May araw din kayong mahilig magpa-putok!
The only thing blasting is me! Your days are numbered, firecracker lovers!

O sya, bagong taon na. Bagong look na rin ang header ko. Astig di ba?
Anyway, it's new year so there's new look to my header too. Isn't that cool?

At eto ang tatandaan mo ha: Malapit na ang Pasko. Labing isang buwan na tulog lang at babalik na ulit ang kabaliwan sa mundo! Magbago na kayo hoy!
And remember: Christmas is near. It is just 11 months away and the whole silly game will be back! You better change your ways!

Babu.
Bye.Tenkyu, tenkyu, ang babarat ninyo . . . enkyu!
Thank you, you are all cheapskates! (Taken from a Pilipino Christmas carol)