Wednesday, December 22, 2010

Tatlong Tulog Na Lang!

Three More Winks! Translated by Quark


. . . at malapit na . . .
. . . and it is almost near . . .


. . . at mag-ho-ho-ho-ho na ako!
. . . and I will go ho-ho-ho!


Hoy, hindi ubo-ubo ha! Ho-ho-ha-ha-hi-ho-BOOM yon!
Hey, that is not coughing! It is ho-ho-ha-ha-hi-ho-BOOM!

At tandaan: hindi bale na walang tulog, huwag lang walang gising! Hohoho!
And remember: it does not matter if you lose sleep as long as you don't lose your waking hours! Hohoho!

At para sa mga hindi nakatanggap, aba eto ang isa sa aming ho-ho-ho card! Gawa iyan ng anak kong si Sweepy! Para sa inyong lahat!
And for those who were not able to receive it, here is one of our holiday cards which was made by my pup Sweepy for all of you!


At pasensyahan nyo na po kung medyo huli kami o hindi namin kayo napadalhan kasi medyo maraming pinag-aabalahan sa aming munting tahanan! Aba, tuwing kapaskuhan aburido si Lui kasi medyo makulit kami kapag may paputok sa paligid na sadyang nakakataranta! Alam nyo naman bago ang iba, kami lagi ni Sweepy ang una sa listahan nila.
And please forgive us for being late or if we missed you because we are quite busy attending to matters in our small house! Every Christmas season we get crazy when there are firecrackers which worries Lui. And me and Sweepy are top priority in our house!


O sya mag-ingat kayo Kabayan sa putukan ha! Huwag ninyo kalimutan ang tunay na diwa ng Pasko ay ang pagsasama-sama, ang pagbibigayan, at pag-gunita sa pagdating ng Anak ng Diyos sa isang sabsaban sa paligid ng panganib. . . isipin mo iyan habang nakahimlay ka sa malambot mong kama at busog sa hamon, keso at regalo . . .
So please take care with your fireworks and do not forget that the real meaning of Christmas is to be together, to be charitable, and to remember the birth of the Son of God in a manger amidst the danger of the times . . . think of that as you lie in your soft bed and feeling full with ham, cheese and gifts . . .

At huwag kalimutan ang kwento ni Sweepy sa Pasko para sa inyong lahat! Abangan sa blog niya!
And don't forget Sweepy's Christmas story for all of you in his blog soon!