Thursday, November 18, 2010

Sumo, where are you?


Nandito lang po!
I am here!

Nagtatago sa tabi tabi . . .
I am hiding somewhere . . .

Nagtatago at nagpapabantay sa anak kong si Sweepy!
I am hiding and asking my pup Sweepy to watch over me!

Nagtatago ako kasi panahon na naman ng mga makukulit!
I am hiding because it is the season of the pesky ones!

Ang panahon ng mga mahihilig sa PUTOK!
The season of firecracker lovers!

Ang aga aga pa, ang iingay na!
It is still too early and they're so noisy!

Hoy! Alam nyo ba na masakit iyan sa pandinig namin???
Hey, do you know that the sound of firecrackers is painful to our ears???

Hoy, naririnig nyo ba, mga pulitikong mahilig gastusin ang pera ng bayan sa PAPUTOK para lang magsaya sa pagkapanalo ninyo sa eleksyon???
Hey politicians who love to spend the money of the people on firecrackers just to celebrate their winning the elections, do you hear me???

At kung hindi, mas masahol pa kayo sa PUTOK ng kili kili ko!
And if you don't, then you are worse than the blast coming from my armpits!

Hmp, nagpuPUTOK tuloy ang butsi ko!
Hmp, I'm getting all fired up!

Abangan nyo lang at pag dating ni Lui at papuPUTUKan kayo noon ng PUTAK niya!
Just wait and watch when Lui comes home and she will blast you with her naggings!

Translated by Quark