Thursday, November 4, 2010

Blog Blast for Peace!


Tahimik na tahanan para sa lahat. Ligtas sa anumang dalubyo. Malinis. Maayos. Naghahari ang pagmamahal. Nag-uumapaw ang saya. Maayos na pag-areglo ng gulo. Respeto sa ating pagkakaiba. Lahat ng iyan nasa akin na. Aba eh di siyempre, hiling ko, sana nasa iyo na rin!
A quiet home for all. Safe from any danger. Clean. Orderly. Where love reigns. Filled with joy. Where conflicts are settled amicably. Respect for our differences. All of that I have. And, of course, my wish is that you have it also!

Kapayapaan para sa lahat!
Peace for everyone!


Translated by Quark for Blog Blast for Peace.