Thursday, November 4, 2010

Hallowoof sa Heaven!

Hallowoof in Heaven Translated by Quark


Eto si Lui noong Halloween.
This was Lui during Halloween.At eto naman ang anak kong si Sweepy.
And this was my pup Sweepy.At eto ang bahay naming Heaven.
And this was our house Heaven.At eto naman ako, saksakan ng aburido.
And there was I, extremely harassed.

Eh kasi, eto naman sila!
It was because of them!

Araw-araw na Halloween na iyan, isang tambak na tao ang nakapaskil sa harap ng bahay namin upang takutin ang sarili nila sa aming Halloween-dow!
Every day of Halloween week we had people lining up in front of our house just to scare themselves of our Halloween-dow!

Naku, dagdagan mo pa kapag lumabas si Lui at si Sweepy na hindi mo malaman kung matatakot ka o matatawa ka! Kaya't masaya na ako at tapos na ang lahat ng kabaliwang iyan!
And this heightens up when Lui and Sweepy comes out to greet them and people don't know whether to laugh or get scared by their looks. I am so glad all this madness is over!

At kung gusto mo ng kabaliwan, ayun si Sweepy tinuhog ang isang linggong meme sa blog niya! Tama bang paglaruan ang meme na sadyang kinababaliwan ni Lui?
And if you want madness, go check Sweepy's one week meme in his blog! Imagine poking fun at memes which Lui loves doing like mad!

Hmp, makatulog na nga!
Hmp, I better take a nap!


MrLeach: Ey, de houndsinheben r ol crazee lukin more funni than scaree. me got scaredy op d pipol watchin r haus ol week! me gut scaredy op pipol goin boo. oy, daz wuz truli scaredy, sumoh!