Saturday, October 30, 2010

Panahon Na Naman . . .


It is that time again . . .
Translated by Quark


O, iyan si Bruha. (This is MadWoman)
Taon-taon lumalabas iyan, hindi para maghasik ng lagim, kung hindi para magsabog ng kabaliwan sa mundo! Taon-taon mistulang katawa-tawa ang pag-gaya niya ng mga taong pinatay at mga patay at mga multo sa isip ng mga maligalig at matatakutin . . .
Every year she comes out, not to spread terror, but to impose madness in the world! Every year she looks like a parody with the way she re-enacts people who were killed, the dead, and the ghost in the minds of the restless and the scared . . .

Eh hindi naman ganyan ang itsura ng patay o multo!
But that is not how the dead and the ghost looks!

Ang patay ay kamukha rin ng ordinaryong tao. Nakapikit nga lang. O kaya kung bukas ang mata sa pagkamatay niya, sadyang ipinipikit para hindi nakakatakot tingnan. Kaya nga kapag namatay ako ng dilat gusto ko ililibing din ako na dilat! Mwahaha . . .
The dead looks like the ordinary person except the dead has closed eyes. Or when he dies with opened eyes, they try to close the eyes so as not to scare the onlookers. That is why when I die with my eyes open I wanted to be buried exactly like that! Mwahaha . . .

Suuuuumoooooo!

Hoy tigilan mo nga ako Lui! Mas takot ako sa buhay na maaaring pumatay! Kaya nga ngayong panahon ng Undas, medyo puyat ako ng kaka-bantay sa paligid, sa dami ng magnanakaw na umaaligid! Magkamali lang sila ng pasok, tiyak tepok sila sa akin! At ililibing ko sila ng buhay at dilat! Belat!
Hey, stop it, Lui! I am more afraid of the living who kills! That is why during Halloween I have sleepless nights watching the place because of the thieves around. One wrong move and they're dead! And I will bury them alive with their eyes open! Serves them right!

O sya, eto na ang portrait namin . . . Hmp kainis kaya!
Anyway, here's our portrait . . . Hmp, what a bore!Walang sisigaw.
No shouting.

Walang gagalaw.
No moving.

And gumalaw . . . angaw!
The one who moves . . . is a mosquito!