Thursday, September 30, 2010

Hoy, Ang Ingay!!!


Hey, It's Noisy!
Translated to English by Quark


Aba, tinamaan ng lekat! Ano ba naman iyan, Sweepy?! Kaingay-ingay kaya! Natutulog pa naman ako! (Hey, what's the fuss! What's that, Sweepy? It's so noisy and I was sleeping!)


Ah, basura pala! Aba, okay lang iyan. Magagalit si Lui kapag hindi kumuha iyan sa takdang araw. O sya, makatulog na nga ulit . . . (Oh, its the garbage collector! Oh, that's okay. Lui will get angry if they don't collect on schedule. I better get back to sleep . . .)


Ay, tinamaan ng kidlat! Ay, ano na naman iyan! Kaingay-ingay kaya!
(Hey, hit by thunder! What's that again?!! It's too noisy!)

Sus, banda galing sa Cavite pala! Hoy, bakit ba kayo nagtututugtog sa katanghalian???
(Oh, its a band from Cavite town! But why are you playing in the middle of the afternoon?)

Anong pista? Pista ni San Lorenzo Ruiz, ang Pilipinong santo. Aba, pista pala sa atin, Sweepy! Eh bakit walang bandiritas? Nasaan ang handaan? Nasaan ba si Lui? Anong klaseng pista ba ito!
(What feast? Oh, its the feast of San Lorenzo Ruiz, the Filipino saint. So its fiesta in our place, Sweepy! But why are there no buntings, no buffet feasts, and where is Lui? What kind of fiesta is this anyway!)

Ay naku, hindi na raw uso ang pista sa aming nayon. Sabi ng anak kong si Sweepy naguguluhan daw siya kasi dalawa ang pista sa amin. Meron kay San Lorenzo at sa Oktubre, kay Santo Rosario naman! Dalawa ang pista namin kasi dalawa rin ang simbahan dito. Teka, parang ang daming simbahan kaya sa amin! Pero sigurado, may handa na si Lui sa susunod na buwan! Teka, imbitahin ko kaya ang mga ka-berks ko.
(Oh, but they don't celebrate fiesta in my town anymore! Sweepy said it is confusing because we have two fiestas! One for San Lorenzo and in October it is the Holy Rosary month! We have two fiestas because there are two churches in our place! I'm sure Lui will prepare a feast next time! I better invite my friends over)

O sya, matutulog na ako ulit! Wag na kayo maingay ha!
(Ok, I'm going back to my nap! Don't be too noisy now!)