Thursday, September 23, 2010

Radyo Blues, Part 2


Nakup, sinasabi ko na nga ba!
(Oh, I knew it!)

Kapag natapos ang imbestigasyon nariyan na ang sisihan, iyakan, may mag-re-resign, may sasama sa oblo. (When the investigation is over, there will be a lot of finger-pointing, crying, somebody will resign, and somebody to go to "oblo")

Eh, ano ba ang oblo, Lui?
(But what is 'oblo', Lui?)

Ah, loob. Sabi kasi ni Iskho kung makukulong daw si Mayor, sasama siya sa oblo o sa loob. Sa loob ng kulungan. Aba, eh di magsama na kayo!
(Oh, it means inside. Iskho said that if the Mayor will get jailed, he will join him inside. Inside the cell. So why don't you join each other!)

Naku, Mayor. Tama kayo na handa ialay ng pulis ang buhay niya. Pero handa rin ang ibang pulis na putulin ang buhay ng iba. Aba, hindi ba nakunan ng video ang pag-alipusta ng pulis sa isang bilanggo kamakailan?
(Oh, Mayor, you're right to say that the police are ready to offer their life for their work. But other policemen are also ready to cut the life of others. Didn't somebody took a video of a police terrorizing a prisoner recently?)

Pero hindi iyan ang isyu, Mayor! Ang isyu ay pananagutan pala ninyo bumuo ng grupo para tugisin ang mga kriminal sa lahat ng oras. Hindi ninyo nagawa iyan kaya nasabihan kayo. Ganyan talaga ang buhay. Sasabunin ka kapag hindi mo ginawa ang responsibilidad mo. (But that's not the issue, Mayor! The issue is that you failed to set up a group to get the criminals at all hours. You failed to do it that's why your attention was called. But that's life. You get reprimanded if you don't do your responsibility)

Tulad ko rin. Kapag may nakapasok sa bahay, nakup, yari ako kay Lui! (Just like me. If a trespasser enters our house, Lui will get me!)

Ang tutuong mali sa lahat ng nangyari ay si Rolando. Patay na siya kaya nasagot na niya ang mali niya! (The real culprit is Rolando but he's dead so he was able to answer to his wrongdoing)

Ang isa pang mali ay si Gregorio na gumawa lang ng gulo at ni hindi man lang napagalitan! (The other culprit is Gregorio who just created a stir and was not even scolded!)

Hay, ANOBANAMANIYAN, bayan!
(Oh, WHATTHEHECK, people!)


Naku, pasensya na. Medyo nadala lang ako sa mga naririnig ko sa radyo. Sobrang ingay kasi. Hindi ako makatulog tuloy. (Oh, forgive me. I got carried away with what I hear on the radio. It's too noisy and I can't sleep)

Anong oras na ba? (But what time is it?) Oras na atang kumain eh nagpipinta pa si Lui! (I think it is time to eat and Lui is still painting!) Hoy, kumilos ka na diyan, Lui! (Hey, get a move Lui!) At gutom na ang bantay mo dito no! (Your guard dog here is hungry!)

Walang masahol sa tahol ng gutom na bantay.
Nothing is worse than the barking of a hungry guard dog.

English by Quark