Saturday, September 4, 2010

Ang Taua-Taua . . . bow-wow-wah!

The Taua-Taua! Bow!
Translated by Quark


Eto po ang Taua-Taua plant. (This is the Taua-Taua plant) Ang tamang pagbigkis niyan ay "tawa-tawa" na parang halimaw kung humalaklak! (It is pronounced like "tawa-tawa" like a laughing beast!)

Sabi ni Ka Ingkong Tanda na mahusay raw ito sa dengue. (The Old Man Ingkong said this plant is good for dengue) Aba, hindi gamot sa dengue ha! (But this is not the cure for dengue) Aba, walang gamot sa dengue, mamatay! (But there is no cure for dengue!) Ang Taua-Taua ay pampalunas lamang. Pang taas ng platelet count daw. Pang taas ng pag-asa sa hirap at sakit. (The Taua-Taua is only for relief. To raise the platelet count. To raise your hope when in pain and suffering)


At kung libre aba siyempre pa, itanim mo na, Luchie, at gawing tsaa! (And if it is free, go plant it now, Luchie, and make tea!) Mabuti na iyung nag-iingat sa dami ng peste sa paligid! (It is better to be safe with all the pests around!)

At ito naman ang Tawa-Tawa:
(And here's Laughter:)

Mistulang nawala sa sarili sa paghanap ng Taua-Taua ang mga bruha! Kaya ng makakita aba mistulang baliw sa kakatawa! (They look like mad searching for Taua-Taua and when they found one, they laugh like mad!)

Aba, pati si Troy nata-taua-taua!
(Hey, even Troy is laughing!)


At siyempre kung tawanan rin lang, join ako dyan!
(And of course when it comes to laughter, count me in!)

O di ba major-major na taua-taua yan?
(Now, isn't that a major-major laughter?)