Monday, August 30, 2010

Buwan ng Wika at Bayani!

The Month of Heroes and the National Language
English by Quark


Aba kung bayani na rin lang ang pag-uusapan, aba eh di si Jose Rizal ang nangunguna sa listahan ko! (Well if you are going to talk about heroes then Jose Rizal tops my list!)

At eto ang sabi ni Rizal:
(And here's what Rizal said:)

"Ang hindi magmahal sa sariling wika . . .
("Those who can not love their own language . . .)

". . .ay masahol pa . . . sa tahol ko!"
(". . . are worse than my bark!")

Ay sus, mali ata!
(Oh, I think I got it wrong!)

Iba na lang kaya . . .
(I better do another one . . .)


Ang hindi lumingon sa pinanggalinggan . . . ay bulag!"
(Those who can not look to their past . . . are blind!)

Ay sya, nagkabuhol-buhol na ang wika at bayani ko ata!
(Oh, I think I got my language and hero all mixed up!)

Teka, ano ba ito?
(Wait a minute, what is this?)

Ha? Isang trak ng beer!! Para sa akin lahat na iyan? Galing kamo kay Berto?
(What? A truckful of beer! And they are all for me? From Berto?)

Aba sandali lang, paborito ko ang wika diyan! Natatandaan mo pa ba, Berto?
(Hey, they have my favorite sayings there! Do you remember, Berto?)


Sa Aming Nayon
M
ay Isang Guwapo Uminom Eh Lasing
Pati Ako Lasing Eh
P
ati Ikaw Lasing Sige Enuman Na!
(Quark: Sorry lost in translation. Sumo is playing with the letters in the beer bottle!)

Haha, naubusan ka na naman, Quark! Hindi kinaya ng powers mo sover!
(Ha, you lost your power to translate, Quark!)

At naku, Berto, hindi ako umiinom ng beer! Bawal sa mga doggy yan, ano ka ba! Hamo, ipadadala ko na lang iyan sa Tropang Mola at nang sa gayon maghapi-hapi naman sila! Aba, bayani rin naman ang mga tinamaan ng kulog na iyan! Ayun, nasa ibang bayan na sila at pa-ingles-ingles pa! Hoy, para sa inyo iyan, Bayan!
(Hey Berto, I do not drink beer! Beer are poison for dogs, you know. But don't worry for I will send that truck to the Mola Boys so they can have a good time. Hey, those guys are heroes too except that they are now abroad and speaks in english! Hey guys, this ones for you!)


Bottoms up! Ahahay life!

Paalala: Hindi po ito patalastas. Wa bayad yan!
Note: This is not a paid ad.