Wednesday, May 26, 2010

Hoy Sumo! Ikaw Ba Iyan?

Hey, is that you Sumo?
Guest Translator: Bebe


Naku, nagtatago ka ba Sumo?
Hey, are you hiding Sumo?


Aba, sino naman ang hindi magtatago? Aba, mantakin mong walang humpay ang inggay ng mga nanalong kandidatong na akala mo bagong taon sa inggay ng kanilang paputok! Hindi ba nila alam na masama sa aming mga hayop ang sobrang lakas na inggay ng paputok? At alam ba nila na sadyang masama sa kapaligiran ang baho at usok na mga iyan? At higit sa lahat, alam ba nila na sadyang mas masama sa mga taong bumoto sa kanila ang inggay, baho, at maling gastusin para lang magsaya at magdiwa ng pagkapanalo? Hoy mahiya nga kayo!
Who wouldn't? Imagine the never-ending ruckus made by these winning political candidates who made it sound like new year's eve fireworks! Don't they know that those loud noise are bad for animals like us? Don't they know that the smell and smoke is also bad for the environment? Don't they know that the noise, smell and careless spending just to celebrate their winnings are just as bad for the people who voted for them? Shame on you!


Ay, kawawa ka naman talaga Sumo!
Oh, you're really pitiful Sumo!


Ay, pati rin ang anak mong si Sweepy! Sus, kawawa naman!
Oh, and also your pup Sweepy! So pitiful to see!

Aba, superdog pa man din! Nagmistulang wala sa sarili!
And a superdog no less! He looked out of sorts!

Pero tama ka Sumo! Bakit hindi mo kaya sugurin ang mga maiingay na pulitikong iyan at pagkakagatin mo kaya ng matauhan at matahimik?
But you're right Sumo! Why don't you confront those noisy politicians and bite them to make them shape up?

Naku, sa tamang panahon. Gagawin ko yan. Asahan mo iyan.
Oh, in due time I'll do that. Mark my bark.

Pero sa ngayon, teka makatago nga sa tabi . . .
But for now, I better hide somewhere . . .