Thursday, April 15, 2010

Wala Na Si Bogart . . .

Bogart is Gone.


. . . si Bogart na aking panganay (Bogart is my eldest pup)
. . . ang kamukha ko . . . (who looks like me)
. . . ang inalagaan at minahal ko (the one I loved and nurtured)
. . . at inaway ako . . . (and fought with me)
ay sadyang malalim nakaukit sa puso ko (. . is etched deeply in my heart)
at kahit na hindi ko nasabi sa kanya ito (and even if I failed to tell him)
hinding-hindi ko siya makakalimutan (i will never forget him)


Paalam, Bogart. (Goodbye, Bogart)
Wala na akong translator. (I have no translator anymore)Para sa anak kong si Bogart . . . (for my pup Bogart) na namatay kahapon ika-14 ng Abril, 2010 (who died yesterday April 14) sa edad na 9 (at age 9) . . . .

Paalala (Note): Please leave comments with my pup Sweepy. Salamat po.