Monday, April 12, 2010

Sumo the SuperDog


Iyan ang SuperDog!
Aba, tayo pa lang, astig na!
That's the SuperDog. He looks cool!Aba, teka. Parang may naririnig ako! Parang may maingay sa kabilang dako ng bahay. Tara, at baka may magnanakaw!
Hey wait! I hear some noise from the other side of the house. Let's go and see in case there's a robber!


Ganyan talaga kapag SuperDog ka. Bawat oras at segundo mahalaga. Konting kaluskos lang aba dapat imbestigahan mo agad. Walang nang papaltik-paltik. Sugod agad!
That's really how it is if you're a SuperDog. Every hour and seconds is important. A slight noise and you have to investigate right away. You don't dilly-dally. You attack right away!


Luchie: "Hoy Sumo! Naku buti dumating ka! Tingnan mo ang garden ko. Sinira ninyo lahat! Aba sabihan mo naman ang mga anak mo no! Kung sisirain ninyo ang garden ko ikukulong ko kayong lahat!"
Luchie: "Hey Sumo! It's a good thing you're here! Look at my garden. You all destroyed it! You better tell your pups too that if you'll destroy my garden I will put you in jail!"


Ahahay buhay! Na-sermunan pa! Nasaan na ba ang mga anak ko na iyan! Pero teka. Parang ako nga ang nagsira ng mga halaman na iyan. Pakalat-kalat kasi sa daan ko. Tuwing hinahabol ko ang mga magnanakaw, nakaharang sa daan ko! Pasensya na Luchie!
Ah life! Got scolded too! Where are my pups? But wait. It looks like I was the one who destroyed those plants. They get in my way when I run after trespassers. Sorry Luchie!


Hmp medyo na-imbiyerna porma ko. Makauwi na nga . . .
Hmp, got a whammy for my mission. Better go home . . .