Wednesday, April 7, 2010

Sumo, wer r u?

Guest Something: MrLeachAba, tinamaan ng kidlat!
Natulog ka ba buong Semana Santa???
'ey, hit by lytnng! dd ya slyp ol holywk?

Eh kung ikaw kaya ang tamaan ko? Naku, pwede ba MrLeach. Tumabi-tabi ka dyan at baka ma-imbyerna na naman ang tulog ko!
'suposd i hit ya nsted? 'ey step bak mrLeach or elz ul dztroy ma slyp!


oki. im outta hir peeps coz d blk dog s grumpy. leach sez babu . . . .


Ay, salamat! Umalis na ang makulit! Nasaan na kaya si Bogart?
atlaz de pest lef. (m stil hir. hihi. -leach) bt wers bogart?


Sa tutuo lang kaya ako tulog kasi napuyat ako!
m slypy bcoz i wuz up ol nyty!

At iyan ay dahil dito:
en daz bcoz of dz:Sa anak kong si Sweepy iyan. Pero, noong isang linggo, sinuot ko iyan at naiba ang mundo ko!
dat belongs 2 ma pup sweepy. bt laz wk i wore it en ma world changd!


Tinamaan ng isangkaterbang kidlat at naging ganito ako!
hit by lotsa lytning en i becam ds:Kung ano iyan, abangan sa susunod na kabanata . . .
watever dat iz u hav 2 find out nx tym . . .


. . . pagkatapos ko pong matulog . . .
. . . wen im done slypin . . .