Monday, March 1, 2010

Nag-Goli Ka Na Ba, Sumo?

Have You Taken A Bath Yet, Sumo?
English by BogartAba, oo naman! Ako pa!
Kada linggo kaya ako kung maligo, hoy!
Yes, of course! Hey, I take a bath every week!


At tuwing naliligo ako, kasama pati ang mga ito:
And when I take a bath, these items take a bath too:


Iyan ang mga gamit sa bahay ko. Payak pero malinis lagi ang mga iyan. Isama mo na sa mga iyan ang unan ko, pati punda ng unan, kumot, at tuwalya ko. Naliligo rin sila. Siyempre, tulad ko, dapat laging malinis!
These are the items in my house. Simple but they are always clean. Add to that my pillows, pillowcases, blanket and my towels. They all take a bath too. Of course, they are always clean like me!


Importante na malinis ka kung gusto mong laging may ganito:
It is important to be clean if you always want this:At siyempre, hindi lang ako ang malinis. Pati mga anak ko, aba, saksakan ng bango ng mga iyan! Pagkatapos ng ligo ng mga damuhong iyan, sa taas ng lamesa ang bagsak ng mga iyan!
And of course, I am not the only one clean. Even my pups smell so clean! After their bath they are deposited on the table!


. . . na kung saan mukha silang pinabiak na bunga ng tinamaan ng kidlat! Haha, joke lang! Aba, siyempre mana sa akin yan! Aba, wala akong anak na hindi pinagkakaguluhan ng mga utaw. Lahi talaga kami ng guwapo at pang-StarStruck, PinoyIdol, at PilipinasGotTalent, PinoyGenio, at lahat na posibleng pang-showbiz!
. . .where they look like twins hit by thunder! Haha, joke only! Hey, they both took after me! I had no pups that were not popular. We are all good-looking and good for StarStruck, PinoyIdol, PilipinasGotTalent, PinoyGenio, and everything that's for show business!O ikaw naman. Naligo ka na ba?
And what about you, have you taken a bath yet?

Aba, kung hindi, hoy maligo ka naman bago ka pumasyal dito no! Mahiya ka naman hoy! Baka magunaw ang mundo ko sa amoy mo! JuiceKoDay!
If you have not, please take a bath before visiting here! Shame on you! My world might crash with your smell! OhMyJuice!