Monday, October 19, 2009

Sumo! Sumo!

Translated by BogartNakup, eto na naman siya!
Oh-oh, here he comes again!


Sumo! Halika!
Come, Sumo!


Sino ka ba?
Who are you?


Ako ang kaibigan mo no!
Di ba kinuwento mo ako sa blog mo?
But I am your friend!
Did you not feature me in your blog?Ahhh, ang isa sa mga idol kong padyak boys na nagdadala ng pandesal! Naku, pasensiya ka na, medyo tumatanda na po, at medyo kalimutin na din. Kamusta ka na? Ano nga ba pangalan mo? Naku, talagang mana ako kay Lui na hirap itugma ang pangalan at mukha ng tao! Aba, ako hindi lang tao, pati hayop din! Hay, pasensiya na talaga!
Oh, you are one of my "pedal" boy idols who brings us bread! I am truly sorry for being forgetful. I am getting old and forgetful. How are you now? And what's your name again? I am sorry but I think I am like Lui who has a hard time pairing the face to the names of people! Me, I don't only have a hard time with people, I also have a hard time with animal's names and faces too! Oh, please bear with me!


At naku, pasensiya rin kung hindi ako makalapit. Na-train kasi akong maging mahigpit na bantay. Hindi ako basta-basta nakiki-chika sa kung sino sino. Alam mo naman ang lola ko medyo makulit iyon.
And I'm sorry if I can not come close to you. I was trained to be a good watchdog who does not mingle with anybody. You know how my old lady can be.At saka hindi muna ako bibili ng pandesal ha? Siyempre, kahit masarap iyang pandesal mo, aba nagsasawa rin ako no! Medyo pihikan rin naman ako minsan. Gusto ko iba-iba ang tsibog ko paminsan minsan.
And I will not buy bread now. I'm sure your bread are delicious but I want some variety. I can be picky too at times.


At ang hilig ko for the moment ay: crackers at coco jam at kape! Ahahay!
And my fave snacks for the moment are coco jam on crackers with coffee! Ahhhh!


Ayun naka-abang iyung anak kong si Sweepy doon kanina pa. Amoy pa lang busog ka na! Naku, pero walang suwerte yan! Ayaw kami ni Lui painumin ng kape kasi bawal raw sa amin iyon! At ayaw rin kami pakainin ng crackers kasi baka mabara raw sa lalamunan namin! Ang coco jam naman daw sover tamis. Eh, ano na lang kaya ang kakainin ko!
And my pup Sweepy has been waiting there ever since. The smell itself can make you feel full. But there's no luck there. Lui will not allow us to have coffee because she said it is not good for us! And she won't let us take crackers because it might get stuck in our throats! And no for coco jam too because it is too sweet for us. So what else can I eat?