Wednesday, September 2, 2009

Madilaw Ang Mundo!

Yellow is the World!
Translation by MrLeach
Oras na!
Dumating na!
De tym hs come!


Padyak, padyak . . . paa kong tiyak . . .
Hindi ka na mag-iisa . . . lalaban ako!
Peddle ur way ma sure feet
Ur not alone . . . i wl fight!


Nakup, sandali . . . sandali lang . . .
w8 a min8

. . . kung maaari lang . . .
. . . f ul allow pls

. . . paki tabi muna ang mga linta sa tabi . . .
. . . leeches stay bak

. . . at iyung mahilig mag-translate ng tahol ko . .
. . . en wannabe translator

TUMABI KA MUNA KUNG AYAW MONG MAAPAKAN!
STAY BAK IF U DONT WANNA GET UPAK!

MrLeach: Babu, ma pipol!
The Yellow World, Take 2

Translated by Bogart


Hay salamat! Bumalik na ang anak kong translator! Saan ka ba nagpupupunta, Bogart?!!! Please lang, asikasuhin mo naman ang tahol ko no!
Ah my translator pup is back! But where were you, Bogart?!!! Will you please attend to my barkings!


O sya, saan na ba ako? Nasira tuloy ang porma ko sa MrLeach na iyan na sadyang lumalabas sa tuwing umuulan. Itama pa ang diskarte niyang text-lingo sa makasaysayang araw na kinahihintay ng marami! Ang paglabas na mga mahalagang salita na siyang mag-gagabay sa mga susunod na buwan. Ang mga salitang magbibigay linaw at saysay sa masalimuot na kasaysayan naming mga Pinoy!
Anyway, where was I? I lost my bearings because of MrLeach who seem to come out when it rains. Imagine using his text-lingo on a much-awaited historical day! A day when important statements are made which will guide the succeeding months. Statements that will provide clarity and meaning to a dark phase of history of Pinoys (Filipinos) like us!
Tatakbo na muli ang dugong bayani ni Ninoy at Cory! Lalaban na dakila ang dugo ni Roxas! Mangingibabaw ang taos-pusong pagsilbi sa bayan at ipasasantabi muna ang hiyaw ng kapangyarihan! Mabuhay si Noynoy Aquino at Mar Roxas!
The heroic blood of Ninoy and Cory will rise again! The Roxas blood will fight with dignity! The selfless service to the country will rise over the cry for power! Long live Noynoy Aquino and Mar Roxas!


Uy, ang galing mo talaga, Sumo!
Tunay kang dakila! Proud ako sa iyo!
Hey, you're really great, Sumo!
I am proud of you!

Eh ano ba ang meron kay Noynoy at Mar?
So what does Noynoy and Mar has?


Aba, eh di si Korina Sanchez!
Iyung isa past ni Korina, at iyung isa present niya.
Swak di ba?
What else but Korina Sanchez!
The other is Korina's past (love) and the other is her present.Naku, diyan ka magaling Sumo!
Pag minalas ka tatawagin ka sa Senate
at pa-iimbestigahan ka dun no!
Sigurado pati BloggersAward mo
ipu-protesta hanggang sa korte!

There you go again Sumo!
The Senate will call and investigate you!
Even your BloggersAward will be protested up to the courts!


Joke lang, kabayan!
Patawad po. Aso lang po!
Joke only. My apologies. I'm just a dog!