Thursday, September 17, 2009

Bahay Kubo . . . de song!

The Bahay Kubo song
Guest Translator: Tony Perez
Bahay kubo, kahit munti
Ang halaman doon ay sari-sari
Singkamas at talong, sigarilyas at mani
Sitaw, bataw, patani.
Kundol, patola, upo’t kalabasa
At saka mayroon pang labanos, mustasa,
sibuyas, kamatis, bawang at luya
sa paligid-ligid ay puro linga . . .

My own grass hut, no matter how small
Has a garden with all, short plants and tall
Turnip, eggplant, wing bean, and peanut
Stringbean, white bean, lintel, and such
Winter melon, loofah, bottle gourd, squash
In addition, radish and a mustard patch
Onion, tomato, garlic, ginger are found
And, all around, sesame bushes abound . . .