Thursday, September 17, 2009

Ang Pangarap Kong Bahay Kubo . . .

My Wish for a Nipa Hut
Translated by Bogart
Ang idol kong si Bobby, ang ringtone ng celfon nya, Bahay Kubo.
The ring tone (of the cellphone) of my idol Bobby is Bahay Kubo (Nipa Hut song).

At ang mga bahay na ginagawa niya, aba, mala-bahay-kubo rin!
And the houses that he makes looks like nipa huts too!

Hindi gaya ng bahay ko na sadyang boring. . .
Unlike my house that is somewhat boring . . .Aba, mukhang OK naman ang bahay mong Heaven ah!
But your house Heaven looks OK!

Naku, hindi ko bahay iyan. Kay Lui iyan. Eto ang bahay ko:
But that's not my house. That's Lui's. This is my house:Aba, walastik! May unan pa kaya! Eh, bakit mukhang inapi ka na naman? But you even have pillows! So why do you look harassed?. . . at mukha na-agrabyado ka kaya . . .
. . . and you looked like you've been cheated . . .


Hinihintay ko si Lui at tataya ako sa lotto.
Pag nanalo ako, kukunin ko si Bobby
para gawan ako ng sarili kong bahay kubo!
I am waiting for Lui because I want to bet on the lotto.
If I win, I will get Bobby to make me my own nipa hut!


Hay naku, puputi na ang uwak, pati na ang buhok mo, Sumo, pero hindi ka mananalo! At hindi ka puede tumira sa bahay kubo kasi mabigat ka! At hinding-hindi ka papansinin ni Bobby kasi aba, National Artist na kaya iyon!
Oh, Sumo, the crow will turn white including your fur, but you will not win! And you can not live in a nipa hut because you are heavy! And Bobby will not pay attention to you because he is now a National Artist!Hmp! Di bale, libre naman ang mangarap . . . sino kayang pinoy ang hindi nangarap tumira sa bahay kubo!
Hmp! Never mind. One is free to dream . . . and it is every pinoy's dream to live in a nipa hut!