Monday, September 21, 2009

Alaala ng Lumipas

Memories of the Past
Guest Translator: Lui BacaltosMahigit 37 taon na ang nakalipas . . .
37 years have passed . . .


. . . at hindi pa ako aso noon . . .
. . . i was not born yet . . .


. . . at dumaan ang malagim na pangyayari
sa kasaysayan naming mga Pilipino.
. . . and a dark phase in history took place for the Filipinos.


Ang Martial Law noong Setyembre 21, 1972.
Martial Law was declared on September 21, 1972.


Kaya walang pasok ngayong araw kahit na lunes pa man din.
That is why it is a holiday today even if it is a Monday.Walang Papasok!
Puro lang labas!
Hehe.
(Dog Pun. Sigh. Lost in Translation)
Walang Papasok= no work/school but can also mean no entry.
Lalabas = to go out.Bawal rin ang Kaliwa.
Leftist not allowed.Pag may asawa ka, aba, bawal kumaliwa!
(Dog Pun again! Lost in translation. Sigh2!)
If you're married you can not cheat!
Kaliwa means left. Kaliwa can also mean to cheat.


Bawal din gamitin ang kaliwang kamay sa pagsulat.
Ewan ko naman kung bakit,
basta ayaw ng mga doktor
baka raw maging kaliwete!
You can not also use your left hand to write. I don't know why but the doctors forbid it lest one becomes left-handed!


Pag Kaliwa ka noon
sigurado susundan ka
saan man sulok ka magtago!
If you were leftist that time you will be followed anywhere you go!


Kaya sigurado ako
ng kung buhay na ako
noong mga araw na iyon
eto ang ganti ko
sa magmamatyag sa akin:
But if I were alive during those times, here's what I will give to those who are putting me under surveillance:


Puuuuuuuuuut-utut! Fart!


Eto ang sa inyo!
Kakakain ko pa lang ng itlog
kaya namnamin nyo iyan!
Hay naku, hinimatay tuloy si Bogart
kaya wala na naman ang translator ko!
Here's to you! I just ate eggs so enjoy it! Bogart fainted so I lost my translator again! (Lui: you are soooo GROSS, Sumo! As in totally doggone gross! I give up!)


At ayan
pati si Lui nawala!
Teka ma-text ko nga si Lumbera
baka kailangan niya ng K9
kasi kailangan ko ng magaling na translator.
Ex-Deal kaya kami?
I said: Lui gave up. I better text Lumbera in case he needs a K9 dog because I need a good translator and we can have an exchange deal.


Ahahay buhay!