Wednesday, July 22, 2009

Sumo, let's watch a movie!

English by Bogart

Naku, gusto ko yan!
Hey, I like that!
Naku, tamang tama kasi medyo bored ako.
Eh, ano ba ang palabas?
You're just in time because I'm bored.
So what is showing?


Okay, take your pick!

The Haunted
Drag Me To Hell
Transformer
Harry Potter
Hannah Montana
The ProposalNaku, nang-iinis ka ba?
Mukhang aatakihin ako sa puso sa mga iyan!
Are you kidding?
Those films will give me a heart attack!Sigurado akong nang-aasar ka!
Iyang t-shirt mo nang-aasar kaya!
I am sure you're pestering me!
That shirt alone is pestering me!Kagatin kaya kita!
I should bite you!Hmp!
Makaalis na nga . . .
Hmp, I better go . . .