Monday, July 6, 2009

Bantay Ako Ng Bantay . . .

I Am Always Watching . . .
English by Bogart

Ayan.
Bantay sa umaga.
Bantay sa gabi.
Buong araw
ang pagitan lang
ang pagtulog at pagkain . . .

There.
I watch in the morning.
I watch at night.
All day I watch broken only by my sleep and eating. . .
At iyan.
Iyan ang dahilan kung bakit ako nagbabantay!
Nakikita mo ba iyan?
Kahibangan!
There. That is the reason I am always watching!
Do you see that? Craziness!


Sus, sumalangitnawa!
Bumaba ka dyan hoy!
Maghunos dili ka at bumaba ka na dyan!
Geez, heavenhelpus!
Hey, get down from there!
Get hold of yourself and get down now!
Hay salamat! Bumaba rin.
Hindi ko kayang tingnan baka mahulog kaya!
Na-poopoo tuloy ako!
O dahan dahan, may bomba dyan!
Ah thanks! Got down at last.
I can't even watch in case she falls!
I pooed. Okay watch it!
There's a bomb there!