Friday, July 3, 2009

May Kuwento Rin Ako!

I Have A Story Too!
English translations by Bogart


Yaman din lang na sinimulan ng anak kong si Sweepy magkuwento ulit hala sige join ako dyan! Aba ako ata ang nagturo sa mga kumag na iyan! Ako ata ang naghele sa mga kumag na iyan noong tuta pa sila! At ako ang nagturo sa buong Heaven (ang pangalan ng bahay namin in case makalimutin ka) kung paano makitang sumayaw ang mga faeries na nachika ni Bogart sa blog nya at marinig kumanta ang mga bulaklak. Lahat ng iyan ako ang nagturo. Pati sa mga tao sa Heaven marunong na rin. Siyempre, Alpha ata ako! Kaya't heto makinig ka, este basahin mo pala ang kuwento ko . . .
Since my pup Sweepy started writing stories again I may as well join in! After all, I was the one who taught him to do that! I was the one who sang lullabies to them when they were still puppies! And I taught the whole of Heaven (the name of house in case you're forgetful) how to see the fairies dancing which Bogart just showed in his blog and how to hear the flowers singing. I was the one who taught all of these to them. Even to the people in Heaven now knows this too. But of course, I am the Alpha dog. That is why you should listen or read my own story . . .

Natatandaan mo ba si Mr Leach?
Naku iyung linta na mahilig makisabat sa usapin ng mga aso.
Mahilig rin iyan sumali sa usapin ng mga tao pero dahil hindi siya gaanong naririnig ng mga tao, bale wala ang mga dakdak nya sa mga ito.
Do you remember MrLeach?
That is the leech who loves to meddle in dog's talk.
He loves to join in people's talk too but since they can not hear him well, his ramblings go unheard.
Madalas kong makita iyang si MrLeach dumalaw sa amin sa Heaven. Paborito daw nya kami. Ewan ko lang pero hindi naman talaga ako paborito ng linta na iyan. Wari ko nagpapa-cute lang iyan sa akin kasi madalas ko siyang natatapakan sa tuwing dumadalaw iyan sa Heaven. Eh bakit naman kasi kung saan saan naglalakad at saksakan pa ng bagal kaya ayun madalas kong mapisat iyan! Sumalangitnawaanglinta!
I often see MrLeach visit us in Heaven. He said we are his favorite. I don't know because I am not really the favorite of that leech. I think he's just trying to be cute because I often stepped on him every time he visits Heaven. How can I not when he just walks all over and does it too slow which is why I always flatten him to the ground. Heavenhelpthyleech!Kaya't madalas magtago iyang si MrLeach sa akin sa tuwing dumadalaw siya sa Heaven. Madalas ko siyang nakikitang nagtatago pero hindi ko na lang pinapansin. Eh di ko naman siya feel kuwentuhan kaya't dinededma ko lagi iyan!
That is why MrLeach would always hide from me every time he visits Heaven. I often see him hiding but I don't mind. After all I don't feel like talking to him so I just ignore him!Pero alam mo, may sekreto iyang linta na iyan!
But you see, that leech has a secret!At eto ang sekreto niya!
And here is his secret!Ang milagrosa naming si Chicky!
Ang magandang puno ng chico namin.
Iyan ang sekreto ni MrLeach!
Iyan ang tunay na pakay ng linta na iyan
sa tuwing dumadalaw sa Heaven!
Nabunyag na ang sekreto niya!
Our miraculous Chicky!
Our beautiful chico tree.
That is the secret of MrLeach!
That is the real reason of that leech
everytime he visits Heaven!
And now his secret is revealed!

Nahuli ko minsan si MrLeach na unti-unting lumalapit kay Chicky at doon siya nahihimlay ng matagal na mahigpit na nakakakapit sa kamay ni Chicky!
I once saw Mr Leach slowly approach Chicky and there he lies for a long time, clutching tightly at Chicky's arms!Marahil nagtataka kayo sa kuwentong ito. Marahil hindi ninyo maisip-isip kung bakit nga. Kaya't tinawag ko si Bogart na siyang magaling magsalin sa loobin ng mga nakatira sa Heaven. Eto at pakinggan nyo:
Maybe you were wondering about this tale. Maybe you can't understand why. So I called Bogart who is the best interpreter of the feelings of all those living in Heaven. So listen to this:


MrLeach:
i luv heaven bt n truth i go hir 2 c my g8 luv chicky.
chicky s lyk ma family coz she tok care f us ol!
altho i luv seein d hounds n heavn
i prefer 2 c chicky. . .

I love Heaven but in truth I go here to see my great love Chicky.
Chicky is like my family because she took care of us all!
Although I love seeing the hounds in heaven
I prefer to see Chicky . . .Ah, yun naman pala!
Astig din itong si MrLeach.
May kabanata pala ang istorya nila.
Sus, kuwentong kutsero pala!
Makaalis na nga . . .
baka maapakan ko ang isa diyan!
Ah, so that's it!
MrLeach is kindda cool.
I see that their story is a long chapter.
Geez, it's a tall tale indeed!
I better get out of here . . .
before I stepped on somebody there!