Sunday, April 19, 2009

Sa Maniwala Kayo o Hindi!

Whether You Believe It Or Not!
Translated by BogartO tingnan naman ninyo iyan!
Hoy Luchie! Kita na ang tumbong mo!
Oh, look at that! Hey Luchie! Your butt is showing!
At eto pa ang isa.
Hoy Lui! Kita na ang langit diyan!
Sus, mahiya naman kayo!
And here's another one. Hey Lui, I can see heaven there! Geez, shame on you!


Ewan ko ba naman pero hindi naman matataba ang mga taong ito pero dahil sa sikip at mababa ang mga pantalon nila, halos makita na ang kanilang kaluluwa sa tuwing tumutuwad sila. Mahabaging hangin!
I can't understand it because these people are not exactly fat but because their pants are tight and low, you can practically see their soul every time they bend. Holy smoke!
Naku, masyado ka namang masungit Sumo!
sabi ni Lui and Luchie.
Hey, you're too grumpy Sumo! said Lui and Luchie.


Aba, hindi naman hoy! Sadyang namamansin lang naman sa paligid. Minsan kasi nagugulat ako sa mga nakikita ko. Lalo na sa mga bagay na walang saysay. Aba ano ang akala ninyo, na porke aso ako di ko nakikita ang mga ito?
Hey, not really! I'm just watching the surroundings. Sometimes I get shocked with what I see. Especially things that don't make sense. And you think that just because I am a dog I don't notice these things?


At eto pa ang isa.
Sus, sadyang katakataka!
And here's another one. Totally mind-boggling!


Iyan ang cake ng estudyante ni Lui. Mistulang dinaanan ng bagyo! Eh hayaan mo ba naman ang mga bata ang siyang maghiwa ng cake! Kaya ayan parang hinugop ng halimaw! Siyempre, pipiliin ng bata ang parte na siyang masarap sa paningin nila, kaya ayan . . . iyan ang "bungi" cake!
That is the cake of Lui's students. It looks as if a storm passed over it! Imagine allowing kids to cut the cake! So it looks like a monster sucked it! of course kids will choose the parts that they like, so this is the "toothless" cake!


Sus, pansinin ba ang lahat! sabi ni Lui.
Must you notice everything! Lui said.


Aba oo naman! Lalo na kapag may katakamtakam na cake na ganyan at hindi ko man lang nalanghap at natikman!
But of course! Especially when you have a yummy-looking cake like that and I did not even smell or taste it!


Naloka si Lui: Eh, bawal kaya sa aso ang chocolate!
Lui went crazy: But chocolates are bad for dogs!


Kaya nga, Lui.
Kaya nga pinagpapapansin ko ang lahat!
Masarap pero bawal.
Walang saysay pero puede.
Hmp, makaidlip na nga!
That is why, Lui.
That is the reason I notice everything!
I am not allowed to eat yummy foods.
But meaningless things are allowed.
Hmp, I better take a nap!