Friday, April 3, 2009

Kahibangan sa Semana Santa!

Holy Week Madness!
Nakup!
Sinasabi ko na nga ba.
Darating ang araw na ilalagay ako
ng mga anak ko sa alanganin.
Dumating na ang araw na iyon.
Ngayon na iyon!
Now na!

Oh, I knew it.
I knew that there will come a time
when my pups will put me
in a compromising situation.
And that day has arrived.
Today is that day!Aba sukat ba namang ireto ako sa mga kaibigan namin.
Aba't eto nga at nananahimik na ako
at sadyang nag-e-enjoy sa aking pag-iisa
at eto ipinasubo naman ako!
Hoy, sino sa inyo ang nagsabak ng pangalan ko
kay ScoobyDoo's LukinFurLove?

Imagine trying to pair me with one of our friends.
Here I am quietly enjoying my single life
when my pups put me in a compromising situation.
Hey, who put my name in ScoobyDoo's LukinFurLove?Duh?
Not me, Popsy!
Bogart looked harassed.Etong si Bogart na sadyang walang pakialam sa mundo
at pawang pagkain lang ang nilalaman ng isip niya
ay siguradong walang kinalaman sa mga ito!

Bogart who does not really care what goes in the world
and whose mind is only concentrating on food
is surely not involved in any of this!Pero iyung isa na iyan. . .
Iyang isa kong anak sa likod ni Bogart
ay hinala kong may kagagawan ng lahat na ito!
Nakup! Saksakan ng kulit ng Sweepy na iyan.
Siguradong siya ang may kagagawan
ng pagreto sa pangalan ko para kay Lady!

But that other one . . .
My other pup at the back of Bogart
is the one I highly suspect is behind it all!
Sweepy is so pesky that I am sure
he was the one who tried to pair me with Lady!


Aba, wala naman akong reklamo kay Lady
kasi saksakan naman siya ng ganda!
Pero, sa tutuo lang kuntento na ako
sa aking pag-iisa. . . .

I really have nothing against Lady
because she is so beautiful!
But, in all honesty, I am content being alone . . .Lui, mukha ba akong naghahanap ng kapareha?
Lui, do I look like I'm searching for a mate?Aba oo naman.
Mukha ka nga naghahanap ng asawa!

Why yes.
You look like you're looking for a mate!Sus, saksakan ka ring palabiro, Lui!
Nakup wag na nga ninyo akong biruin
at baka totohanin ko ang tukso ninyo!

Oh, you're such a teaser Lui!
Hey don't keep teasing me
for I might be forced to make that happen!
*Translation by Bogart