Wednesday, March 11, 2009

Tsibugan Na! (ChowTime)

Isinalin ng anak kong si Bogart.
Translated by my pup Bogart.Ayan ang mukha ng Pananabik.
This is the look of Anticipation.


At ito ang pinananabikan:
And this is the object of my anticipation:Mga sari-saring meryenda ni Lui: pastillas, food-of-the-gods, atbp.
These are the different snacks of Lui: Tarts, food-of-the-gods, etc.


At kapag binuksan niya, ahahay! Langhap na langhap ko ang nakakalokang amoy!
And when one is unwrapped, ahhhh! I can savor the dizzying smell!


Ahhh, ang amoy! Akin na iyan, Lui!
Ahhh, the smell! Give it to me, Lui!


"Uy, bawal sa iyo ito!" sabi ni Lui. Saksakan ito ng asukal, mani, at kung anu-ano pa na magbibigay sa iyo ng high-blood!
"You can't eat this!" Lui said. This is full of sugar, nuts and others that will give you high blood!


Sus, anong high-blood? Mataas naman lagi ang dugo ko. Eh ikaw kaya, Lui? Bawal na bawal din iyan sa iyo no!
Geez, what do you mean high-blood? My blood is always high. And what about you Lui? They are also not good for you!


At eto pa ang isa. Nakup! Sadyang tukso sa pang-amoy ko!
And here's another one. A tempting feast for my nose!

"Ah, eto puede sa iyo" ani ni Lui.
"Ah, this one is OK for you" said Lui.


At eto ang mukha ng na-sobrahan!
And this is the face of saturation!

Naimpatso ata ako sa amoy pa lang. Aba, masarap pala ang biscocho! Parang toasted bread na binabad sa asukal!
I think I had dyspepsia from the smell alone. Hey, biscocho is delicious! It tastes like toasted bread dusted with sugar!


"Eh, ano pa nga ba? Iyan naman talaga ang biscocho! Toasted bread! Kaya kung tamaan ka ng high-blood-sugar, bahala ka!" sabi ni Lui.
"And what do you think? That's what biscocho is! Toasted bread! So if you get high-blood-sugar it's up to you!" Lui said.


Eh ano! Masarap naman. Pareho na tayong magdusa. . . sa sarap!
And so what! It is so good. We'll just have to suffer . . . in delight!